AMQ: Absentminedness & Lapses Questionnaire, svensk version AMQ

AMQ: Absentminedness & Memory Questionnaire, svensk version

"H‰nder det att du kˆr fˆr fort?" Om det sker ungef‰r var tredje gÂng du ‰r ute och blir det 33% av fallen. Svarar i s fall med ett kryss fˆr det alternativ som ligger n‰rmast, dvs30%. I det h‰r frÂgeformul‰r finns ocks absoluta svarsalternativ, t ex "En gÂng i veckan".  Utg  ifrÂn hur det varit under de senaste tv Âren. Du kan bara v‰lja ett alternativ per frÂga!  Svara s samvetsgrant och uppriktigt du kan.  Vissa frÂgor kr‰ver att du t‰nker efter ordentligt. Fullst‰ndig anonymitet garanteras.

Ange dock yrke, Âlder och kˆn h‰r.
Yrke:  ≈lder:  
 Kvinna       Man 

1. Om du ska sl ett telefonnummer med 6-7 siffror fˆr fˆrsta gÂngen, h‰nder det d att du mÂste kolla i katalogen med du slÂr numret? Aldrig
I 10% av fallen
I 30% av fallen
I 50% av fallen
I 70% av fallen
I 90% av fallen
Ja, varje gÂng


2. H‰nder det att du hemma börjar göra en sak och sedan distraheras s att du oavsiktligt börjar med nÂgot annat? Ja, varje dag
Ett par ggr i veckan
En gÂng i veckan
Ett par ggr i mÂnaden
En gÂng i mÂnaden
NÂgon gÂng om Âret
Nej, aldrig


3. H‰nder det att du missar mˆten, avtalade tr‰ffar o. dyl. p grund av glˆmska? Nej, aldrig
Kan ha h‰nt nÂgon gÂng
Kanske nÂgon gÂng om Âret
Ett par ggr om Âret
Kanske en gÂng i mÂnaden
Ett par gÂnger i mÂnaden
Ja, varje vecka


4. Om du skall besˆka en obekant plats i en fr‰mmande stadsdel fˆr fˆrsta gÂngen, behˆver du d fˆrutom en muntlig v‰gbeskrivning ‰ven egna anteckningar eller kartskiss fˆr att hitta dit obehindrat? Nej, dldrig
I 10% av fallen
I 30% av fallen
I 50% av fallen
I 70% av fallen
I 90% av fallen
Ja, varje gÂng


5. Hur mÂnga telefonnummer till sl‰ktingar, bekanta, fˆretag och organisationer kan du erinra dig utan att sl upp dem i katalogen? Inget
1-4
5-7
8-12
13-15
16-19
20 eller fler


6. H‰nder det att du l‰gger ifrÂn dig saker och ting fˆr att sedan ha svÂrt att hitta dem igen? Ne, aldrig
En gÂng om Âret
En gÂng i mÂnaden
En gÂng i veckan
Ett par ggr i veckan
NÂgon gÂng varje dag
Tv eller fler ggr varje dag


7. H‰nder det att missar viktiga v‰gskyltar och dylikt? Nej, aldrig
Har kanske h‰nt nÂgon gÂng
Kanske någon gång om året
Ett par gÂnger om Âret
Kanske en gÂng i mÂnaden
Ett par gÂnger i mÂnaden
Ja, varje vecka


8. Om du deltar i ett samtal med flera personer, h‰nder det d att du glˆmmer bort vad du t‰nkte s‰ga? Nej, aldrig
I 10% av fallen
I 30% av fallen
I 50% av fallen
I 70% av fallen
I 90% av fallen
Ja, varje gÂng


9. Om du besˆkt en fˆr dig ny plats, hittar du d obehindrat v‰gen d‰rifrÂn igen? Nej, aldrig
I 10% av fallen
I 30% av fallen
I 50% av fallen
I 70% av fallen
I 90% av fallen
Ja, varje gÂng


10. H‰nder det att du olyckligtvis kastar bort den sak du behöver, men behåller den du tänkt kasta, exempelvis kasta bort t‰ndsticksasken men behålla den anv‰nda t‰ndstickan. Ja, varje vecka
Ett par gånger i månaden
Kanske en gång i månaden
Ett par gånger om året
Kanske någon gång om året
Har kanske h‰nt någon gång
Nej, aldrig


11. Hur mÂnga adresser till bekanta, sl‰ktingar, fˆretag och organisationer kan du erinra dig utan att sl upp i nÂgon katalog el dyl? Fˆr att du ska kunna s‰ga att du kan en adress mÂste gata, gatunr och ev antal trappor vara r‰tt. Om du bara kan erinra dig gatunamnet gills det ej. Du behˆver inte kunna postnumret. Ingen
1-4
5-7
8-12
13-15
16-19
20 eller fler


12. H‰nder det att du glˆmmer saker som paraply, mˆssa, halsduk, handskar el. dyl., dvs saker som inte ‰r omistliga, men som det ‰nd ‰r fˆrargligt att glˆmma? Nej, aldrig
En gÂng om Âret
Ett par ggr om Âret
En gÂng i mÂnaden
Ett par ggr i mÂnaden
Varje vecka
Ett par ggr i veckan


13. Om du lyssnat p nÂgot viktigt men ej s‰rskilt engagerande, det kan vara en fˆrel‰sning, ett tal eller ett annat viktigt men kanske lite trÂkigt resonemang som varat omkring en timme, kan du d i allm‰nhet dagen efter Âterber‰tta alla led i tankegÂngen? Nej, inget
Kan Âterber‰tta 10%
Kan Âterber‰tta 30%
Kan Âterber‰tta 50%
Kan Âterber‰tta 70%
Kan Âterber‰tta 90%
Kan Âterber‰tta allt


14. H‰nder det att du glˆmmer bort att gˆra saker och ting som du best‰mt dig fˆr att gˆra under dagen? Nej, aldrig
I 10% av fallen
I 30% av fallen
I 50% av fallen
I 70% av fallen
I 90% av fallen
Ja, varje gÂng


15. H‰nder det att du krockar med folk eller rÂkar stˆta till dem oavsiktligt ute p stan? Nej, aldrig
NÂgon gÂng om Âret
En gÂng i mÂnaden
Ett par ggr i mÂnaden
En gÂng i veckan
Ett par ggr i veckan
Ja, varje dag


16. H‰nder det att du gÂr in i ett rum fˆr att h‰mta en sak, fˆr att sedan stanna upp och undra vad det var du skulle h‰mta? Nej, aldrig
NÂgon gÂng om Âret
En gÂng i mÂnaden
Ett par ggr i mÂnaden
En gÂng i veckan
Ett par ggr i veckan
Ja, varje dag


17. H‰nder det att du glˆmmer nycklar, mÂnadskort, legitimation, almanacka el dyl, dvs saker som du verkligen behˆver? Nej, aldrig
Kanske en gÂng senaste Âren
Kanske en gÂng om Âret
Ett par ggr om Âret
Kanske en gÂng i mÂnaden
Ett par ggr i mÂnaden
Ja, varje vecka


18. Brukar du i allm‰nhet kunna erinra dig handlingen i filmer eller pj‰ser som du sett och uppskattat fˆr ett halvÂr sedan, s att du kan Âterber‰tta dem? Nej, inget
10% av handlingen
I 30% av handlingen
I 50% av handlingen
I 70% av handlingen
I 90% av handlingen
Kan Âterber‰tta allt


19. H‰nder det att du n‰stan gÂr vilse s att du behˆver t‰nka efter ordentligt Ât vilket hÂll du ska gÂ? Det kan vara i en stad, ute i skogen eller i en stˆrre kontorsbyggnad. Nej, aldrig
Har kanske h‰nt nÂgon gÂng
Kanske nÂgon gÂng om Âret
Ett par ggr om Âret
Kanske en gÂng i mÂnaden
Ett par ggr i mÂnaden
Ja, varje vecka


20. Tappar du saker? Nej, aldrig
En gÂng om Âret
En gÂng i mÂnaden
En gÂng i veckan
Ett par ggr i veckan
NÂgon gÂng varje dag
Tv eller fler ggr varje dag


21. Hur mÂnga roliga historier och andra anekdoter kommer du ihÂg s bra att du utan vidare kan ber‰tta dem utan att fastna mitt i eller missa po‰ngen? Nej, kan inga historier
Kan ber‰tta 1-3
Kan ber‰tta 4-7
Kan ber‰tta 8-12
Kan ber‰ttta 13-15
Kan ber‰tta 16-19
Kan 20 eller fler historier


22. Hur mÂnga koder o dyl kan du utantill? Det g‰ller fyrsiffriga koder som du kan beh‰va till vardags. Kan inga koder utantill
Kan 1-3
Kan 3-4
Kan 5-7 koder
Kan 8-9
Kan 10-11
Kan 12 eller fler koder


23. H‰nder det att du glˆmmer sl av spisen, lÂsa dˆrren, st‰lla v‰ckarklockan o dyl? Nej, aldrig
Har kanske h‰nt nÂgon gÂng
Kanske nÂgon gÂng om Âret
Ett par gÂnger om Âret
Kanske en gÂng i mÂnaden
Ett par gÂnger i mÂnaden
Ja, varje vecka


24. Anser du att du har bra lokalsinne, dvs kan du klart redogˆra fˆr hur olika byggnader, v‰gar, parker, etc befinner sig i f‰rhÂllande till varandra och till dig? Nej, kan inte alls detta
Endast till 10%
Till 30%
Till 50%
Till 70%
Till 90%
Ja, till 100%


25. Om du varit p ett mˆte, d‰r flera personer yttrat sig och mÂnga beslut fattats, kan du d dagen efterÂt direkt redogˆra fˆr vad som skedde d‰r och i vilken ordning det skedde samt n‰r och av fem yttranden gjordes? Nej, aldrig
Kan referera 10%
Kan referera 30%
Kan referera 50%
Kan referera 70%
Kan referera 90%
Kan ge ett fullst‰ndigt referat


Dina po‰ng i Tankspriddhet ‰r:   
Dina po‰ng i Lokalminne ‰r:   
Dina po‰ng i Lapses ‰r:   
Dina po‰ng i Narrativt minne ‰r:   
Dina po‰ng i Koder ‰r:   
Anm.: formul‰ret har samma utseende som FileMaker-versionen, och ‰r skrivet i JavaScript, vilket kr‰ver Netscape Navigator version 2.0 eller hˆgre, Microsoft Internet Explorer version 3.0 eller hˆgre, Safari 4 eller hˆgre, eller andra bl‰ddrare som stˆder JavaScript.
Om din po‰ng i Tankspriddhet ‰r... du ‰r...
Mindre ‰n 10 Hyperorganiserad.
10 to 29 Ordningssam och uppm‰rksam.
30 to 59 Inom det normala.
60 to 74 Du bˆr nog skaffa dig b‰ttre rutiner.
75 or higher Problematiskt, klart glˆmsk/tankspridd Fˆr mycket att gˆra? Depressiva symptom?


Fˆljande tabell visar de minnesfaktorer som AMQ fˆrsˆker m‰ta, och de frÂgor i AMQ som antas m‰ta dem. L‰gg m‰rke till att enstaka frÂgor kan m‰ta endast en del av en minnesfaktor.

Minnesfaktor FrÂgor som m‰ter faktorn
Tankspriddhet: Tendens till ouppm‰rksamhet och bristande handlingsorientering. 3, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 23
Lokalminne: Skattad fˆrmÂga att orientera sig i omgivningen och minnas v‰gar och platser. 4, 9, 19, 24
Lapses: Skattad tendens att oavsiktligt tappa saker, krocka med folk, missa skyltar, o dylikt. 2, 7, 10, 15, 20
Kodminne: Skattad fˆrmÂga att minnas koder, telefonnummer och adresser. 1, 5, 11, 22
Narrativt minne: Skattad fˆrmÂga att Âterge ber‰ttelser, filmer, etc. 13, 18, 21, 25Fˆr mer information, l‰s Fernaeus & ÷stberg, AMQ a four factor inventory, SJOP 2008. Det bˆr noteras att faktorerna Kodminne och Narrativt minne ‰r nÂgot mindre betydelsefulla ‰n Tankspriddhet, Lokalminne och Personminne. Det betyder inte att dessa faktorer inte finns, utan att de i detta sj‰lvskattningsformul‰r varit mindre konsistenta ˆver den utvecklingsperiod, 1980-2007, som frÂgeformul‰ret anv‰nts. Under dennaperiod har det successivt blivit alltmer oviktigt att l‰gga telefonnummer p minnet. Samtidigt vet vi idag inte hur den utˆkade m‰ngd av filmer, som tillkommit under perioden, pÂverkat fˆrmÂgan att minnas filmintriger. Likas kan fˆrmÂgan att minnas anekdoter ha blivit mindre intressant. Vad som anses viktigt att minnas och vad som ‰r mˆjligt att minnas pÂverkar naturligtvis vÂra minnesfˆrmÂgor och vÂr skattning av dessa.


Tillbaka till hemsidan

© Sven-Erik Fernaeus, Per ÷stberg, Olle Sundin, FEDRA, 2014. Webbversion modeled after The F-scale, Chuck Anesi.