Aktuellt

Aktuella test

AMQ kan tämligen snart (sen nedan) liksom AMQ - Short besvaras direkt på nätet. Psykologer och logopeder kan ladda ner hela AMQ i poster om 200 för användning i forskning/klinik, företrädesvis inom geriatriken. Även C- eller D-studenter som gör seriösa studier av tanskpriddhet, kan ladda ner AMQ.

Obs! Stair Case krånglar lite just nu pga licensproblem. Från början var det tänkt att varje test skulle ha sin egen databas, men nu gör jag om hela upplägget så att grupper av test samlas i samma databas. Alla språktest (Homonymi, Meronymi, Synonymi, etc liksom AMQ-L) får en egen databasmodul. Det betyder att du som logoped/neuropsykolog med uppgift att utreda dyslexi och annan språkpsykologisk problematik har den delen av utredningen samlad i ett ”skåp” sas. Vidare placeras arbetsminnestesten och listinlärningstesten i samma modul: Blind Dart, Blind Dart Learning, Word List, Symbol List, Sudoku Learning.

Male Faces, Political Faces, Euro Flags och Euro Cities ingår i en ”icke-verbal” modul. MF är det test som ligger till grund för studien Paradoxical Prosopagnosia och är ett närminnestest på ansiktsminne medan de övriga är icke-verbala semantiska minnestest.

Eftersom RT Simple och RT Choice är basala, så ingår de grundmodulen.
Read More...