AMQ Short early version
AMQ har genomgått en omfattande revidering under de mer än 25 år som utvecklingen av frågeformuläret fortlöpt."

Denna online-version av AMQ Short är den del av AMQ som publicerades 2008 i Scandinavian Journal of Psychology (SJOP). Vidare information, innefattande förklaringar av de fyra faktorer som ingår i AMQ finns i artikeln från SJOP, se Artiklar. Besvara frågorna så uppriktigt som möjligt! Definitionen av Glömskhet (Tankspriddhet) får du om du laddar ner databasdemon, se Nedladdning.


[1] Händer det att du missar möten, avtalade träffar o. dyl. på grund av glömska?.

Nej, aldrig Har kanske hänt någon gång Kanske någon gång om året Ett par ggr om året Kanske en gång i månaden Ett par ggr i månaden Ja, varje vecka2. Händer det att du lägger ifrån dig saker och ting för att sedan ha svårt hitta dem igen?

Nej, aldrig Har kanske hänt någon gång Kanske någon gång om året Ett par ggr om året Kanske en gång i månaden Ett par ggr i månaden Ja, varje vecka3. Om du deltar i ett samtal med flera personer, händer det då att du glömmer bort vad du tänkte säga?

Nej, aldrig Har kanske hänt någon gång Kanske någon gång om året Ett par ggr om året Kanske en gång i månaden Ett par ggr i månaden Ja, varje vecka4. Händer det att du glömmer saker som paraply, mössa, halsduk, handskar el dyl, dvs saker som inte är omistliga, men som det ändå är förargligt att glömma?

Nej, aldrig Har kanske hänt någon gång Kanske någon gång om året Ett par ggr om året Kanske en gång i månaden Ett par ggr i månaden Ja, varje vecka5. Händer det att du glömmer bort att göra saker och ting som du bestämt dig för att göra under dagen?

Nej, aldrig Har kanske hänt någon gång Kanske någon gång om året Ett par ggr om året Kanske en gång i månaden Ett par ggr i månaden Ja, varje vecka6. Händer det att du går in i ett rum för att hämta en sak, för att sedan stanna upp och undra vad det var du skulle hämta?

Nej, aldrig Har kanske hänt någon gång Kanske någon gång om året Ett par ggr om året Kanske en gång i månaden Ett par ggr i månaden Ja, varje vecka7. Händer det att du glömmer nycklar, månadskort, legitimation, almanacka el dyl, dvs saker som du verkligen behöver?

Nej, aldrig Har kanske hänt någon gång Kanske någon gång om året Ett par ggr om året Kanske en gång i månaden Ett par ggr i månaden Ja, varje vecka
AMQ poäng: